Word Referee Ambassador

Het belangrijkste doel van het de Referee Ambassador is om de rekrutering van scheidsrechters door de clubs te stimuleren. Maar de opdracht kan uiteraard veel ruimer gezien worden…

Het takenpakket van de Referee Ambassador

Iedereen met een hart voor arbitrage kan Referee Ambassador worden, maar een eerdere of nog actieve loopbaan als scheidsrechter is uiteraard een surplus.

De belangrijkste taken van de Referee Ambassador zijn:

  • Jonge spelers interesse in de arbitrage bijbrengen nog voor ze de reglementaire leeftijd bereikt hebben.
  • Een rotatiesysteem invoeren om jeugdspelers actief wedstrijden te laten leiden.
  • Clubrefs aanduiden voor jeugdwedstrijden naar gelang hun mogelijkheden.
  • De arbitrage van clubrefs observeren en hen bijsturen.
  • Clubrefs met mogelijkheden klaarstomen om de stap naar de officiële arbitrage te zetten.
  • Aanspreekpunt zijn van officiële scheidsrechters bij thuiswedstrijden: opvang, organisatie, begeleiding bij problemen,…
  • Zorgen voor een positief scheidsrechtersklimaat op de club.
  • Via de afgevaardigden supporters aanspreken op hun gedrag.
  • Opvang namiddagscheidsrechters bij wedstrijden eerste elftal.
  • Melden bij het regionaal Bureau Arbitrage in geval van observatie talentvolle scheidsrechters, incidenten, … .

Voorbeeld project KAA Gent

(1887 keer bekeken)

Share