Lijst met afkortingen en begrippen die gebruikt worden in de arbitrage.

ADVAdvantage. Voordeel geven.
ARAssistent-referee.
“Bring the game home”Uitdrukking waarmee aangegeven wordt dat de ref
zeker naar het einde van de wedstrijd toe geen
onnodige risico’s meer hoeft te nemen (bv. door
voordeel te geven in het midden van het speelveld
terwijl alle verdedigers in positie staan).
Buitenspel – OffsideBuitenspel (BS)
CF: correct flag: er was strafbaar buitenspel en de
AR heeft gevlagd.
CNF: correct non flag: er was geen strafbaar
buitenspel en de AR heeft niet gevlagd.
FE: flag error: er was geen buitenspel maar de AR
heeft gevlagd.
NFE: non flag error: er was buitenspel maar de
AR heeft niet gevlagd.
W&S: speler staat in buitenspelpositie maar
neemt nog niet deel aan het spel.
CARCareless.
Onvoorzichtig spel: de speler gaat een duel
ondoordacht aan of de speler handelt onbezonnen.
Een disciplinaire sanctie is niet nodig
CFCorrect flag. Zie onder Buitenspel (BS)
CNFCorrect non flag. Zie onder Buitenspel (BS)
Challenging for the ballZie onder interfering.
Challenging the opponentZie onder interfering.
CKCorner Kick. Hoekschop
CNFCorrect non flag. Zie onder Buitenspel (BS)
DBDrop ball. Scheidsrechtersbal (ook SB)
DeflectionAfwijking / afbuiging.
Deliberate (play)Bewust spelen.
Een speler in buitenspelpositie die de bal ontvangt van een tegenspeler die bewust de bal speelt (behalve wanneer het gaat om een tegenspeler die bewust de bal ‘saved’) wordt niet beschouwd als voordeel halen uit zijn positie.
DFKDirect free kick. Directe vrije schop (DVS)
DissentEen hoorbare of zichtbare onenigheid met de beslissing van de scheidsrechter.
DOGSODenying an Obvious Goal Scoring Opportunity.
DSDoelschop.
DVSDirecte vrije schop. Ook DFK (direct free kick).
ETExtra time. Bijgetelde (toegevoegde) tijd op het einde van een speelhelft.
“Expect the unexpected”Uitdrukking waarmee wordt aangegeven dat de ref zich steeds moet voorbereiden op een onverwachte situatie.
FEFlag error. Zie onder buitenspel (BS).
GKGele kaart. Ook YC (yellow card).
GKGoal Kick. Doeltrap.
HBHand ball. Ook handspel.
HSHoekschop.
IFK/IVSIndirect free kick. Indirecte vrije schop (IVS).
InterferingIn het spel = de bal raken of spelen
KM-CDKey Moment – Correct Decision.
Zie werkplan.
KM-NCDKey Moment – Not Correct Decision.
Zie werkplan.
Line of visionZie onder interfering.
MOMatch Official. Groepsnaam voor scheidsrechters, assistent scheidsrechters, 4de official, VAR, AVAR, …
Mass confrontationSpelers van beide ploegen gaan met elkaar in conflict bij een spelstilstand.
MobbingSpelers van één ploeg die de ref omsingelen om te protesteren.
Neutrale zoneIs de zone tussen het speelveld en de afsluiting. Deze moet ten minste 3 meter zijn. De afrastering moet minstens één meter hoog zijn (een afwijking van 15 cm naar beneden is toegelaten). Het publiek moet zich achter deze afrastering bevinden. Waar geen afsluiting staat of waar ze niet doeltreffend is, mag geen publiek staan. Op het speelveld en in de neutrale zone mogen er geen hindernissen voorkomen.
NFENon flag error. Zie onder BS.
PKPenalty Kick. Ook strafschop.
PWPublic warning. Verbale opmerking (ook VB)
Quick restartSnelle spelherneming
RC/RKRed card. Rode kaart (ook RK)
RECKReckless. Roekeloos spel: een speler doet een spelactie zonder rekening te houden met het gevaar of de gevolgen van zijn/haar optreden voor zijn/haar tegenstrever. Een waarschuwing (YC) moet steeds volgen.
SBScheidsrechtersbal. Ook DB (drop ball).
SFPSerious Foul Play. Ernstig gemeen spel: de speler overschrijdt duidelijk de noodzakelijke krachtinspanning (met buitensporige kracht) en loopt het risico de veiligheid van zijn tegenspeler in gevaar te brengen. Hij/zij moet uitgesloten worden (RC).
SPAStopping promising attack. Onderbreken van een beloftevolle aanval.
TAITechnical Area Incident
Technische zoneDe technische zone mag niet langer zijn dan de lengte van de bank/dug-out, plus 1 meter aan weerszijden van de bank/dug-out en voor de bank/dug-out loopt deze zone tot 1 meter vanaf en evenwijdig met de zijlijn. Ze is verplicht voor alle wedstrijden van 11v11. Een trainer moet zijn instructies geven vanuit die zone. Er mag niet gerookt worden in de technische zone.
TxTrainer. De x identificeert de rangorde (T1 – T2 – T3 – …).
USBUnsporting behaviour. Onsportief gedrag
VDVoordeel.
VOVerbale opmerking. Ook PW (public warning).
“What will be my next
problem“
Uitdrukking waarmee wordt aangegeven dat de ref moet anticiperen op een volgende spelsituatie en zich al daarop moet concentreren.
W&SWait & See. Zie onder buitenspel (BS).
YCYellow card. Ook GK (gele kaart).