KVSOO steunt het R.O.M – project

Op de provinciale algemene vergadering van eind augustus in Meulebeke lichtte referee manager Kris Bellon al een tipje van de sluier. Er stond toen een nieuw scheidsrechtersproject in de steigers. Nu enkele maanden later zijn deze steigers veranderd in een stevige structuur die wij als KVSOO uiteraard enkele maar kunnen toejuichen en ondersteunen.

ROM projectHet ‘R.O.M – project’ staat voor Respect, Overtuiging en Motivering. Meer respect voor scheidsrechters. Mensen overtuigen om scheidsrechter te worden. Blijven stimuleren en motiveren van (beginnende) scheidsrechters om zo te trachten onze scheidsrechters te behouden.
Dit project werd vorig jaar opgestart in de Oost-Vlaamse club VK Tielrode. Het is hun intentie dat meer en meer clubs zich hopelijk zullen aansluiten bij het R.O.M – project om zo een ROM club te worden. Clubs die door het R.O.M logo ook herkenbaar gaan worden door de scheidsrechters. Waar een aanspreekpunt zal zijn voor de refs en waar zij met een goed gevoel de grasmat kunnen verlaten.
In het project zit ook een platform waar 14 scheidsrechters van 1ste nationale aan meewerken. Bedoeling is dat refs, clubrefs, geïnteresseerden in de arbitrage en anderen, aan deze refs een vraag kunnen stellen en dit in open visie methode.
Peter van dit project is de Belgische topscheidsrechter Serge Gummienny die samen met de organisatoren dit project wil verspreiden naar alle vriendenkringen en clubs toe.
De 3 belangrijke pijlers van dit zijn project zijn Respect, Overtuiging en Motivering:

RESPECT

Een scheidsrechter is van cruciaal belang in het hedendaags voetbal. Zonder scheidsrechters kunnen we niet voetballen. Dat is altijd zo geweest dus daar is er niets veranderd.
Het is een algemene trend in onze maatschappij dat men minder tot geen respect toont tegenover diegenen die de macht in handen hebben. Verder wordt er meer gestreden, gekampt. Wedstrijden zijn veel spannender en intenser. Als club vond VK Tielrode het belangrijk dat ook deze mensen na een wedstrijd tevreden de hand kunnen schudden met de spelers en met een goed gevoel de grasmat kunnen verlaten. Met dit doel voor ogen maakt VK Tielrode graag plaats vrij voor de man in het zwart.

OVERTUIGING

Volgens R.O.M onderscheiden we drie verschillende groepen van scheidsrechters. De generatiegroep, bijvoorbeeld van vader op zoon. De tweede groep zijn mensen die in de
arbitrage gestapt zijn omwille van een blessure, toch iets willen betekenen voor het voetbal en kiezen om scheidsrechter te worden. De derde groep zijn mensen die in eerste instantie niet aan arbitrage denken. Heerst er een drempelvrees.? Wat vinden mijn vrienden ervan? Deze laatste groep wil onze club bereiken. Wij willen mensen overtuigen om te laten proeven van de arbitrage door ze in te zetten om wedstrijdjes te fluiten in hun eigen club. Dit noemen we dus scheidsrechter werving.

MOTIVERING

Rekrutering van clubscheidsrechters in clubs is belangrijk. Maar ook al hebben we deze prachtige mensen is het van heel groot belang dat we ze blijven motiveren en stimuleren om verder te doen. VK Tielrode heeft sinds kort een referee ambassador. I.s.m. de club en een jonge scheidsrechter die mee het project coördineert zullen wij onze clubscheidsrechters hulp bieden waar nodig. Bijkomend voegde men een meldpunt in op hun website. Op deze manier wil men hun clubscheidsrechters en omgeving binnen de club bijstaan waar nodig. Op vertrouwelijke basis kunnen ze hier terecht om eventuele klachten te melden.

Het doel van dit project is:

  • Infosessies gaan geven in voetbalclubs.
  • Mensen informeren over wat we doen met de bedoeling dat er ook in hun club eenzelfde project kan ontstaan.
  • Voorstel coördinatie i.s.m. de betrokken club.
  • Toekenning van logo in club waar het R.O.M – project wordt opgestart.

Het R.O.M – project is door tal van scheidsrechters uit eerste nationale gelezen en voorgedragen aan KBVB. Sommige refs deelden hun mening met ons en deze bleken uiterst positief te zijn. Wij zijn er van overtuigt dat de medewerking van onze scheidsrechters uit hogere afdelingen kan toedragen tot een nog betere rekrutering en behoud van scheidsrechters. Omdat ervaringen delen met elkaar over hun fantastische hobby belangrijk is hebben wij een digitaal platform in open visie methode met medewerking van 9 refs uit 1ste klasse die jonge mensen hopelijk zal aanzetten om te kiezen voor de hobby van scheidsrechter.

Meer informatie over dit project kan verkregen worden via onderstaande kanalen:

Uiteraard kunnen wij als Oostendse scheidsrechtersvereniging enkel maar dergelijke projecten toejuichen om onze geweldige hobby nog meer in de verf te zetten!

(4127 keer bekeken)

Share
CategorieënVFV