Een brief van voorzitter Luc Matthys

De provinciale algemene vergadering van vrijdag 25 augustus 2017 in Gistel was een schot in de roos!

We kregen we een nieuw concept voorgeschoteld die bij alle aanwezigen meer dan in de smaak viel. Zo ook de speech van onze West-Vlaamse voorzitter Luc Matthys.  Via een leuk interview met moderator Bart Coopman kwamen heel wat items aan bod die voorzitter Luc Matthys normaal in zijn jaarlijkse speech zou vernoemen.

Helaas kon niet alles aan bod komen (oa. stilstaan bij overledenen, promoties uit de provincie, enkele gevierden, bedankingen,…  Daarom wil voorzitter Luc dit graag rechtzetten door zijn integrale speech nog eens te delen met jullie.


Toespraak algemene vergadering 17 juni  2017

Geachte vergadering,

Opnieuw is het seizoen voorbij gevlogen en zijn we met het Bureau Arbitrage reeds druk bezig om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Niet veel tijd om te rusten dus.

Nadat voor de start van het seizoen het contract met onze verantwoordelijke Jean-Baptist Bultinck niet werd verlengd, was het voor ons afwachten wat de toekomst zou brengen. De job werd over twee verantwoordelijken verdeeld, met name Kris Bellon en Marcel Van Elshocht. De hervormingen van het vorig seizoen werden aangepast en er kwamen andere in de plaats. Als je het mij vraagt: niet ideaal om het seizoen te starten. Veel vragen en weinig antwoorden. Neemt daar nog bij de hervormingen binnen het secretariaat en je weet dat het een moeilijk jaar werd.

Wat betreft het aantal scheidsrechters en assistenten moeten we andermaal vaststellen dat we bergafwaarts gaan. Wat reeds enkele seizoenen aan de gang is, blijft zich verder zetten. We starten met 610 eenheden, daar kwamen 92 nieuwe bij – zijnde heropnamen en nieuwe kandidaten. Dat geeft 702. We stuurden er 11 naar hogere afdelingen en noteerden 132 ontslagen. Dat betekent dat we starten met 559 scheidsrechters en assistenten. Ruim onvoldoende om de kalender te vullen. Het zal voor de clubs geen overbodige luxe zijn om het reglement in verband met de afwezigheid van de scheidsrechter goed in te studeren. Het zal jullie zeker goed van pas komen. Dat er alsnog een vijftigtal nieuwe scheidsrechters gestart zijn is de verdienste andermaal van de vriendenkringen van onze referees in West-Vlaanderen. Maar ook hier zien we een neerwaartse trend. Ook vanuit de clubs worden geen nieuwe refs afgeleverd en zij zijn toch de meest betrokken partij. De cijfers en feiten zijn duidelijke gegevens, dat staat vast en je kunt er met z’n àllen niet omheen.

Wij hebben reeds meermaals aan de alarmbel getrokken met het verzoek aan de clubs om ook een inspanning te doen om scheidsrechters aan te leveren, maar telkens vergeefs. Er zijn nu al enkele clubs gestart met een referee ambassador aan te stellen. Het heeft geleid tot een beperkt resultaat van enkele scheidsrechters. Ik hoop dat er nog meer dergelijke initiatieven zullen genomen worden. Ook vanuit Voetbal Vlaanderen verwacht ik dat men eens een degelijk initiatief zal nemen om de arbitrage ten volle te steunen. Men maakt semi- profs en dat is allemaal héél goed en wél, maar ik heb de indruk dat men vergeet waar deze semi-profs vandaan komen… Die komen er bij mijn en jullie weten niet zomaar… De basis is en blijft nog steeds de jeugdarbitrage in de verschillende provincies. Daar wordt de basis gelegd en zonder die basis is er geen garantie voor arbitrage van enig niveau. Dus is het ook noodzakelijk om verder te investeren in de deze opleiding.

Wij kunnen alleen verder werken zoals we nu bezig zijn, gezien het mooie resultaat aan het eind van het seizoen. We mogen terug enkele promovendi vieren in onze provincie. Vorig seizoen hadden wij reeds diverse scheidsrechter maar voornamelijk assistenten opgestuurd. Nu zijn Stove Florian, Goldberg David en Delhougne Gregorie gepromoveerd. Geen assistenten: die hadden wij de voorbije jaren in overvloed opgestuurd.

Enkele weken terug werden de diverse klassementen opgemaakt en weer vielen we in de prijzen. Er stijgen twee scheidsrechters naar het betaald voetbal, namelijk Vergoote Jasper en Vermeire Jordy. Twee van de drie die naar 1B stijgen zijn dus Westvlamingen: niet slecht als u het mij vraagt. Lefevre Robin promoveert van D2 naar D1. Diegene die vorig jaar promoveerden blijven en dus en er komt niemand terug. In de talentengroep betaald voetbal die van nabij gevolgd wordt, zijn er vier Westvlamingen van de acht deelnemers. Namelijk Vandamme Kevin, Jan Boterberg, en de pas gepromoveerden Vergoote en Vermeire. Ook in de talentengroep van het amateurvoetbal hebben we met Florian Stove bij de scheidsrechters en Benjamin Dewyn bij de assistenten een waardige vertegenwoordiging.

Dat dit voor het overgrote deel het intensieve werk is van betrokkenen lijdt geen twijfel. Maar men kan echter zéker niet ontkennen dat de begeleiding door het Bureau Arbitrage ook hier zijn steentje heeft toe bijgedragen. De inzet van onze opleiders in West-Vlaanderen (referee-observers) wordt via deze promoties ook eens in het daglicht gesteld.  Zeker voor hen die hieraan nog mochten twijfelen.

Andermaal zijn er enkele wijzigingen in het Bureau Arbitrage. De heren Jean-Pierre Marysael en Fernand Verstraete geven hun mandaat terug. Peter Van Loo komt er als nieuwe opleider bij. Ik wens dan ook de beide opleiders te danken voor hun tomeloze inzet ten dienste van de Westvlaamse arbitrage. Beiden hebben een lange staat van dienst in de arbitragewereld: eerst zelf als actief scheidsrechter, nadien als zeer gewaardeerde opleiders. Voor Jean-Pierre is het niet het einde binnen de arbitrage, gezien hij bij Club Brugge referee-ambassador wordt en hopelijk kan hij ons jaarlijks enkele scheidsrechters bezorgen.

Laat mij toe, tot slot enkele mensen te bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. De volledige ploeg van het provinciaal comité onder het voorzitterschap van Alex Debruyne. Alex die beslist heeft om zijn mandaat neer te leggen. Ik wil hem dan ook in het bijzonder oprecht danken voor de samenwerking gedurende zijn periode als voorzitter. Een hartelijk welkom aan de nieuwe voorzitter Walter Lava.  Ook een woord van dank aan de mensen van het bondsparket: het is duidelijk dat dit voor wat de strafvorderingen betreft een zekere meerwaarde betekent. Ook wil ik een woord van dank richten aan de heer André Carlier uittredend secretaris van de bedrijfssportbond. André: dank voor de jarenlange positieve samenwerking. Naar aanleiding van de algemene vergadering van de scheidsrechters zullen wij je ook daar de eer bewijzen die je verdient.

Mijn laatste maar niet minste dank is voor de mensen van het secretariaat die het afgelopen seizoen in soms moeilijke omstandigheden hun job moesten uitvoeren.

Rest mij nog, u te danken voor uw aanwezigheid en aandacht en straks een goed seizoen toegewenst, met respect voor de scheidsrechter. Ik dank u.

Luc Matthys

(4132 keer bekeken)

Share
CategorieënVFV