Voetbal Vlaanderen roept alle West-Vlaamse Referee Ambassadors samen in Roeselare

De slogan ‘Kloppend hart van West-Vlaanderen’ die Roeselare hanteert in zijn commerciële slogan om zijn winkels en handelsgebeuren te promoten, kon gisteravond voor één keer ook gebruikt worden om de Westvlaamse RA’s en RYA’s in the picture te plaatsen.

Liefst zomaar 43 aanwezigen vielen te noteren, waaronder enkele tenoren van het Referee-contingent: met name Erik Lambrechts en Jan Boterberg. Ook Geert Meesschaert (verantwoordelijke voor Recruitment en Retention in regio’s West en Oost) tekende present, geflankeerd door Referee Observer Dario Seynhaeve en Sven Swaenepoel van de RYA van Blankenberge.

Collega verantwoordelijke RA Regio Oost Luc Van Acker was verontschuldigd, maar dés te meer aanwezig door zijn schitterend voorbereidend werk, waarover straks meer.

Erik Lambrechts (Hoofd Recrutering en Retentie van Voetbal Vlaanderen) aan het woord als verwelkoming van Referee Ambassadors en coördinatoren uit de vriendenkringen.

Na een korte inleidende babbel door ondergetekende (die zijn lesmicrobe na al die jaren nog voelt kriebelen) was het Erik Lambrechts die de vergadering een interessante blik gunde in het actieve leven van een semi-prof scheidsrechter. Het werd een boeiende uiteenzetting waarbij o.a. het aspect fysieke paraatheid en training uitgelegd werd. Naast de hoeveelheid qua programma, viel ook de variatie en spreiding op. Fragmenten uit het TV-programma met Kobe Ilsen doorspekten het optreden van Erik, die zich blijkbaar even goed thuis voelt voor een aandachtig luisterend publiek, als sprintend over het veld bij een snelle tegenaanval en als ref de juiste looplijn volgend.

Een belangrijk gegeven voor de vergadering van RA’s en RYA’s was wel, dat mensen aan de top van onze arbitrage, duidelijk aandacht blijken te hebben voor wat in de regio’s gebeurt, en dat zij dat ook zeggen. De aanwezige refs voelden zich daardoor duidelijk aangesproken door het verhaal, en voor de aanwezige mensen uit de plaatselijke regionale clubs was het een stimulans om te horen dat de top van de arbitrage enkel bereikt kan worden, door een realistische start bij de lokale jeugdreeksen.

Een vleugje mindfulness was niet vreemd aan het betoog als Erik het had over het belang van het evenwicht tussen hobby en gezin. Een gegeven dat perfect kaderde in het geheel van de avond, waar de nadruk lag op het naar omhoog krijgen van het aantal refs zodanig dat o.a. dubbele aanduidingen in het weekend eerder uitzondering dan regel dienen te zijn.

Conclusie mag zijn dat het een boeiende en gevarieerde uiteenzetting betrof die de toehoorders heeft geboeid en bij wie ook duidelijk het gevoel leefde: ‘We doen dan toch niet voor niets ons best’ en ‘We worden geapprecieerd’ en zelfs bij enkelen ‘Wij hebben jong talent als jeugdref lopen, en wie weet…’

Voor het tweede deel van de meeting, handelend over de RA, werd de voorstelling gebruikt van Luc Van Acker, verantwoordelijke RA Regio Oost. Als basis werden de bevragingen van november 2022 en januari 2023 naar de diverse RA’s gebruikt. De resultaten werden opgelijst en in overzichtelijke slides verwerkt. Dergelijke presentatie brengen is een echt voorrecht en heel aangenaam om er interactief mee aan de slag te gaan.

Na een indringende slide (naar analogie met de Amerikaanse ‘We want You fort he US Army…’) ‘We need people like You!’, werd heel logisch opgebouwd van het afnemend aantal refs per regio, naar de leeftijd van de gemiddelde RA, over de verschillende functies heen om te komen tot de kern van de zaak: via de RA het contingent aan officiële refs omhoog te krijgen.

Er werd duidelijk geschetst dat de basis om dit te kunnen bewerkstelligen bij de RA en zijn/haar club ligt. De toehoorders waren aangenaam verrast door de nauwgezetheid waarmee de ingevulde enquêtes verwerkt werden tot een overzichtelijk werkgeheel. Bepaalde van hun aanmerkingen vonden zij terug in de slides, en er werd ook stilgestaan bij de remediëring en mogelijkse oplossingen.

Nieuw bleek voor velen dat het alternatieve circuit van e-learning ook de mogelijkheid bood om het theoretisch examen af te leggen.

Observer en verantwoordelijke voor Regio West voor wat de Ref in 1Day betreft, Dario Seynhaeve bood in vraag en antwoord zelfs de mogelijkheid aan de aanwezige Ra’s om zich kandidaat te stellen voor het peterschap bij de startende refs. Dit item wordt in de Regio West de volgende dagen verder uitgewerkt, in samenspraak met de Ref Ambassador Coordinators, waar ter plaatse een nieuwe What’s app-groep werd opgericht. Ook werd de mogelijkheid geschetst om talentvolle refs te melden bij de mensen van VV.

Belangrijk in dit alles was ook, dat er stil werd gestaan bij de verzuchtingen van de clubs en die van de RA’s en dat er een bereidheid was om die noden verder te melden en ook te behandelen (de dag erna waren diverse mails in die zin al aan de orde).

Het voorstel om met de RA’s van de regio op bezoek te gaan in Tubbeke werd in dank aangenomen; mogelijks gaan we straks met de bus die richting uit.

Omdat een RYA voor velen een weinig bekend en tegelijk intrigerend gegeven was, werd het derde deel daaraan besteed. Bewust werd ervoor gekozen dit over te laten aan mensen die in de regio zelf met een RYA bezig zijn en mooie resultaten boeken. Bredene en Blankenberge werden vooraf met een 10-tal vragen gebriefd (zie één van mijn vorige mails), zodanig dat aan de hand daarvan een uiteenzetting kon opgebouwd worden.

Het was Sven Swaenepoel van KSC Blankenberge die er zijn werk van gemaakt had en op een heel praktische manier en stap voor stap de werking van zijn RYA uiteen deed. Er was een constante aandacht en hier en daar werd zelfs iets neergepend in de zaal.

Al bij al een boeiende presentatie, die na de afsluit op een welgemeend applaus werd getracteerd.

Rony Callewaert ( verantwoordelijke Regio West voor Referee Ambassador en Referee Youth Academies) aan het woord met de doelstelling van de herstart van deze boeiende projecten.

De vergadering startte met de top van de arbitrage, en eindigde ook daarmee met een woordje van Jan Boterberg, hoofd van de Referee Ambassador Coordinators van Regio West. Jan prees de inzet van de RA’s en het feit dat er een relance-plan op de rails staat qua benadering.

Na de vergadering werd nog wat nagekaart, en de badges met naam, ploeg en functie deden hun werk: niemand bleef onbekend en er werden her en der zelfs uitwisselende gesprekken gehoord.

De babbel, knabbel en drankje deden het uur vergeten, maar het was toch nog nét voor 17/1/2023 toen de laatsten het licht uitdeden en de deur dicht… Een fijne ervaring en vergadering rijker.

Rony Callewaert

Verantwoordelijke RA en RYA Regio West

De dag na de vergadering werd iedereen die de vergadering bijwoonde (en ook diegenen die verontschuldigd waren) aangeschreven via mail en werden met Wetransfer de drie afzonderlijke vergaderitems toegestuurd.

(1067 keer bekeken)

Share