REFEREE DAY 2021

Het BA WVL heeft beslist om de fysieke testen op 28/08/2021 om te bouwen tot een heuse REFEREE DAY.

Wat houdt dit in?
De organisatie van de testen zal overdag worden ingepland, meer details zullen later door het BA worden gecommuniceerd.
daarnaast gaat de PAV (in een eenmalig aparte stijl en met respectering van de COVID-19 maatregelen) door. Concreet betekent dit

  • Gedurende de hele dag zullen alle refs uitgenodigd worden om de documenten (scheidsrechterskaart, badge, Law of the Games) af te halen en een opleidingssessie rond de spelregelwijzigingen en instructies voor het seizoen 2021-2022 bij te wonen (deze geldt eveneens als eerste J-cursus met verplichte aanwezigheid).
  • In de vooravond zal een receptie georganiseerd worden voor de refs die vereremerkt worden met de Bondserepenning of Lid van Verdienste.
  • Daarna wordt een beperkte academische zitting georganiseerd waarbij het BA WVL zal instaan voor het uitnodigen van de aanwezigen rekening houdend met de zaalcapaciteit.
  • Mogelijkheid tot een drankje tijdens de dag voor iedereen en een receptie ’s avonds voor de genodigden.

Plaats van afspraak is het Jeugdcomplex Schiervelde in Roeselare.

Het BA rekent op jullie massale aanwezigheid om het seizoen 2021-2022 samen te kunnen aftrappen

Om u op een ideale manier voor te bereiden op deze fysieke testen organiseert de KVSOO wekelijks een training op dinsdag van 19u30 – 21u

(1333 keer bekeken)

Share